Gyermekmentés - kölcsönös segítséggel

Az Egészségtudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáját a közelmúltban látogatásával megtisztelte a hazánkban akkreditált korábbi amerikai nagykövet felesége, Mrs. Tufo, aki elismeréssel szólt a tapasztalatairól. Elkísérte őt Orbánné dr. Lévai Anikó ügyvéd, a miniszterelnök felesége, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat magyar szervezetének alapító tagja, valamint Edvi Péter, a szervezet ügyvezető alelnöke. A neves személyiségeknek dr. Doszpod József egyetemi tanár, klinika igazgató beszélt az ott folyó munkáról.

Balról: Dr. Doszpod József egyetemi tanár, klinika igazgató, mellette a korábbi amerikai nagykövet felesége, Mrs. Tufo és Orbánné dr. Lévai Anikó, a miniszterelnök felesége

- Professzor úr! Milyen konkrét támogatást kaptak a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattól?

- 1992 óta támogatja klinikánk a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesületének a munkáját. Orvosaink részt vesznek azokon a karitatív akciókon, amelyek részben Magyarországon, részben pedig a határon túl, elsősorban Erdélyben folynak. Mostanára már köztudott, hogy Romániában léteznek olyan gyermekotthonok, ahol minimális ellátásban részesülnek az árvák. Mi támogatjuk a megsegítésükre irányuló mozgalmat. Szakembereink diagnosztikus és gyógyító munkát végeznek külföldön. Több határon túlon élő személyt gyógyítottunk klinikánkon. Ezen segítség fejében a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat viszonttámogatja a klinikát: első lépésben az egyik általunk létrehozott alapítványunknak segített a koraszülés megelőzésére szolgáló szűrővizsgálat elterjesztésében. Később egy nagyobb értékű műszert kaptunk támogatásképpen. Így a laparoszkópos operatív munka még nagyobb lendülettel indulhatott meg. Ígéretet kaptunk arra, hogy a jövőben szintén eszközzel támogatnak bennünket.

- Konkrétan miről van szó?

- Elsősorban nagy értékű műszerekre gondolok, amelyeknek a beszerzése saját erőből szinte lehetetlen. Ígéretünk van az amortizálódó és egyre nehezebben javítható nagy teljesítményű ultrahanggépünk felújítására, esetleg egy új beszerzésére. A műtőben is szükség van a kéziműszerek pótlására, ami egyre nagyobb gondot okoz.

- Mérhető-e statisztikailag, hogy az ajándékba kapott műszerekkel eredményesebb a gyógyítás?

- Természetesen, hiszen olyan műszereket kaptunk, amelyekkel eddig nem rendelkeztünk. Mindenképpen nagy segítség a meglétük és éppen azért ajándékozták nekünk, mert saját erőből nem tudtuk volna beszerezni őket. A laparoszkópos műtétek száma például jelentősen megemelkedett, köszönhetően az adománynak.

- Hogyan zajlanak az önök által szervezett gyógyító körutak?

- Rendszeresen tartunk továbbképző tanfolyamokat: Csíkszeredán is szerveztünk konferenciát a magyarul beszélő (magyar és román származású) orvosoknak. Óriási tömeg jelent meg, figyelmesen hallgatták az ottani szakemberek az elméleti továbbképző előadásainkat. Tapssal köszönték meg a hallottakat. A klinika orvosai pedig a kórházakban bemutatták az új műtéti technikákat. Munkatársaimmal együtt változatlanul támogatjuk és részt veszünk a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat akcióiban. A szervezet konkrét esetekben igényli is a segítségünket.

Ilonka Mária


Video-konferencia

A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája, valamint a Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles videokonferencia programja:

Június 7. 16.30. Ilana Cass: Choriocarcinoma update

Július 12. 16.30. Carolina Reyes: Diabetes in pregnancy

Az előadások helyszíne: SE, ETK, oktatási épület 2. terem, 1135 Szabolcs u. 33-35. A videokonferencia előadások időtartama 60 perc. Az előadásokat követő megbeszélés moderátorai prof. dr. Alfred Pasternak (Los Angeles), illetve prof. dr. Doszpod József (Budapest). A részvétel ingyenes. Minden medicust és kollégát szeretettel várunk. Részletes információ a program honlapján olvasható: http://www.hiete.hu/videokonf/index.html


Hogyan találkozott Blaha Lujza, dr. Purjesz Zsigmond és dr. Elischer Gyula?

Talán sohasem vetődött volna fel ilyen formán ez a kérdés, ha elő nem kerül családunk régi fényképalbumának hátuljából - "Az Est" című politikai napilap 1914. júniusi 4-i, csütörtöki számának néhány tépett oldala, amiben ezt olvasom: Blaha Lujza beteg - bizony, megrágta az idő a sárgult lapot. Úgy döntöttem, megfejtem s közkincsé teszem az egyetemi közönség számára.

A lap eredetijét az Országos Széchényi Könyvtár Mikrofilmtárából kerestem elő, és a hiányzó oldalakat lemásoltam pótlásként az eredeti mellé. Ekkor kezdődött csak az igazi kutatás! A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának Levéltárában - Molnár László levéltárvezető segítségével - újabb és újabb könyvekre, iratokra, fotográfiákra bukkantam.

A cikk rövidített változata: "…a művésznő a múlt héten étvágytalanságról és erős gyomorfájdalmakról panaszkodott. Kezelő orvosa, dr. Biró Gyula, ugynevezett pareszteziát konstatált nála, azt a tünetet, a melynél a beteg a legkisebb mennyiségü étel magához vétele után jóllakottságról, sőt tultáplálásról panaszkodik. A mult hét végén konzilium is volt Blaha Lujza betegágya mellett a háziorvoson kívül dr. Purjesz Zsigmond egyetemi tanár vett részt ezen a tanácskozáson, a melyen ugy határoztak, hogy a müvésznőt Röntgen-vizsgálat alá vetik és e célból el fogják szállitani a II. számú női klinikára. A betegszállitó vállalat emberei hordágyon vitték le a beteg művésznőt, a kit orvosain kívűl szobaleánya is elkisért a klinikára. Ma reggel féltiz óra felé megjelent a klinikán dr. Elischer Gyula egyetemi magántanár, a ki dr. Biró Gyula társaságában a klinika központi Röntgen-termében megvizsgálta Blaha Lujzát. A vizsgálat, bár még nem végleges, nem járt kedvező eredménnyel: a gyomor falán bizonyos merevségeket konstatáltak, a melyekről csak a legközelebbi jövő fogja eldönteni, vajjon elmulnak-e és a gyomor visszanyeri-e egészséges rugalmasságát? A beteget a Röntgen-vizsgálat befejezésével visszavitték betegszobájába, a honnan ma este vagy a holnapi nap folyamán elszállitják lakásába, mint hogy orvosai operativ beavatkozást egyelőre nem tartanak szükségesnek…"

Mindezek után lássuk, hogy milyen személyiségeket takarnak a nevek?

Dr. Purjesz Zsigmond

(Ifjabb) Purjesz Zsigmond, orvosdoktor, egyetemi tanár, udvari tanácsos, idősebb Purjesz Zsigmond unokaöccse. 1846-ban született Szentesen (Csongrád megye), meghalt 1918-ban. Orvosi tanulmányait a pesti egyetemen végezte, ahol 1870-ben orvosdoktori, 1871-ben pedig sebészdoktori és szülészmesteri oklevelet nyert. 1871-ben a kolozsvári orvossebészi tanintézetnél belklinikai tanársegéd lett, egy évi működése után pedig a budapesti egyetem I. belkórodájához nevezték ki tanársegédnek. 1876 szeptemberében a "mell-és hasürbéli szervek vizsgálati módszerei" című tanulmányáért a tudományegyetemen magántanárrá képesítették. 1880. május 2-án a kolozsvári egyetemhez a belgyógyászat tanárává nevezték ki. Az 1893. évi kolerajárvány alatt Kolozsvárott mint miniszteri biztos működött, mely alkalomból a III. oszt. vaskorona-renddel tüntették ki. 1895-től az Erdélyi Múzeum Egylet (EME) orvosi szakosztályának elnöke és a tiszti orvosi vizsga kolozsvári bizottságának alelnöke volt. 1901-ben udvari tanácsosi címet kapott.

Művei: A kórisme megállapításához szükséges vizsgálati módszerek (1874) című könyve, tárgyát tekintve az első a szakirodalmunkban. A különös kórés gyógytan Kézikönyve (1874). A belgyógyászat tankönyve. Orvosnövendékek és gyakorló orvosok számára (1885)
Tanítványai és tanártársai 1906-ban adóztak emlékének "Dolgozatok Purjesz Zsigmond negyedszázados tanári működésének emlékére" című kötettel, melynek melegszívű előszavát Jancsó Miklós és Szabó Dénes szerkesztők írták 1905 októberében.

Dr. Elischer Gyula

Elischer Gyula (1875-1929), klinikus és radiológus egy személyben. Előbb a II. számú budapesti belklinika röntgen-laboratóriumának (1909), az I. világháború után rendes egyetemi tanárként a debreceni egyetem Központi Röntgen Intézetének a vezetője 1922-ben. Elischer Gyula vezette be a hazai belorvostanba a röntgensugarak terápiás alkalmazását, a leukémia és a mediastinális daganatok kezelésébe.(1908). "A gyomor physiologiájának és pathologiájának néhány kérdéséről Röntgen vizsgálatok alapján" (Orvosi Hetilap, 1911) című tanulmányában ő írta le a folyékony kontrasztanyagot és a gyomorröntgen relief-diagnosztikáját. Ugyancsak ő alkalmazta hazánkban először a röntgent a tüdőtuberkolózis röntgendiagnosztikájában is.

Művei: A lövedékek lokalizálása Röntgen sugarakkal (1916), Az ép és beteg szívnek pillanatos röntgenképeiről működésének különböző szakaiban (Magyar Orvosi Archívum, 1911)
A Királyi Magyar Tudományegyetem Almanachja (1912) így ír Elischer Gyuláról: "…orvosdoktor, a »belorvostani fizikális vizsgálati módszerek, vonatkozásában a klinikai radiológiával« magántanára, a III.sz. belklinika I. tanársegéde. VIII., Szentkirályi-utca 51., I. em. 5.
III.sz. belklinika. (VIII., Ludoviceum-utca 2. Távbeszélő József 2-29.)
Címz. tanársegédek: Dr. Elischer Gyula, Dr. Molnár Béla Az Ő császári és Apostoli kir. Felsége legmagasabb védősége alatt álló »Egyetemek Kórház-Egylete«. (Keletkezett: 1891-ben.) Egyesületi helyiség és az »Egyetemek Kórháza«: VIII. ker. Üllői út 22. szám. Távbeszélő 65-89. Rendelő-orvosok: Dr. Elischer Gyula, egyet. m.-tanár. Egyetemi tanári-és tanítószemélyzet betűrendes név-, cím és lakásjegyzéke: Dr. Elischer Gyula, orvos, egyet. magántanár, VIII., Szentkirályi-utca 51.

Blaha Lujza

Blaha Lujza, vagy ahogyan ismerjük a "nemzet csalogánya". Reindl Ludovika néven 1850. szeptember 8-án született Rimaszombatban (Gömör megye). Anyja után, ki Ponti Aloisa, (De Ponti Luiza) színésznő Lujzának nevezik. Apja Reindl Sándor huszártiszt a császári és királyi hadseregben. Apja beáll a vándorszínészek egyik társulatába, és felveszi a Várai nevet. Apja 1856-ban a kolera sújtotta Kassán előadás közben meghal, s édesanyja újból férjhez megy 1857-ben Kölesi Antal színpadi festőhöz. Immár Kölesi Lujza néven 16 évesen hozzámegy a 37 éves Blaha János karmesterhez, s így ezt követően Blaha Lujzának vagy Blahánénak nevezik. Második férje Soldos Sándor Heves megyei földbirtokos, majd harmadik házassága után báró Splényi Ödönnel, Splényiné Blaha Lujza lesz. Gyermekei: Blaha Sándor (1874-1948), Blaha Sári (Soldos Sári 1876-1956).
A Népszínházat a pesti német színház diadalmas vetélytársává tette. A magyar népszínmű és népies dalok legkiválóbb tolmácsolója volt. 1901-től a Nemzeti Színház örökös tagjává választotta. 1893-ban Balatonfüreden villát vásárolt, ahol 1916-ig szívesen töltötte idejét. Budapesten 1926. január 18-án hunyt el.

Műve: Blaha Lujza naplója. Kiad.: Csillag Ilona, Gondolat. Bp. 1987.

Ki gondolná, hogy egy apró újságcikk ilyen nagy emberek társaságával hoz össze? Én így találkoztam össze mindhármukkal.

Vedres Ágnes

 

Tartalomjegyzék


2001/7. szám - 2001. május 18.