2003. évi TDK eredményei az EFK-n

Fotó: Baksa Péter Pál

Szakmai nívódíjasok

Ördög Erika Dietetikus szak, IV. évfolyam : A Ca és D vitamin szerepe az első életévek során. Témavezető: dr. Hidvégi Edit egyetemi tanársegéd, SE I. számú Gyermekgyógyászati Klinika

Zelinkáné Baracskai Erzsébet Diplomás ápoló szak, levelező tagozat, IV. évfolyam : A diplomás ápoló szerepe a súlyos koponyasérültek ápolásában. Témavezetők: dr. Hollós Sándor főiskolai tanár, EFK Egészségtudományi Klinikai Tanszék, dr. Csepregi Gyula osztályvezető főorvos Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet

Varga Gyula Mentőtiszt szak, III. évfolyam : A hipertónia megítélése a mentőszolgálatnál, avagy a sürgősségi ellátás dilemmái. Témavezető: dr. Sárpátki Veronika főiskolai adjunktus, EFK Oxiológiai Tanszék

Hadrik Mónika Védőnő szak, IV. évfolyam : A csecsemőkori hirtelen halál rizikó tényezői a szociális helyzet függvényben. Témavezetők: Kahlichné dr. Simon Márta főiskolai tanár, EFK Családgondozási Módszertani Tanszék, dr. Törő Klára egyetemi adjunktus, Igazságügyi Orvostani Intézet

Gerstmayer Anita Diplomás Ápoló szak, levelező tagozat, IV. évfolyam : Nosocomialis infekciók az ápolási tevékenységben. Témavezető: dr. Jurányi Róbert nyugalmazott főiskolai tanár, EFK Közegészségtani-Járványtani Intézet

Hámori Zsófia és Hatvani Dorottya Gyógytornász szak, III. évfolyam : A hangszerjáték hatásai a mozgásszervrendszerre művészek körében. Témavezetők: Szilágyi Tibor tudományos munkatárs, SE Testnevelési és Sporttudományi Kar, Biomechanikai Tanszék, Kamuti Zsuzsa főiskolai tanársegéd, SE Fizioterápiai

Tanszék Nívódíjasok

Zentai Andrea és Tóth Dóra Dietetikus szak, II. évfolyam : A finn és a magyar középiskolás fiatalok életmódjának és táplálkozási szokásainak összehasonlítása. Témavezető: dr. Gyenes Mónika főiskolai adjunktus, EFK Egészségpolitikai és Szervezéstudományi Tanszék

Komsa Ildikó Dietetikus szak, III. évfolyam : A C-vitamin tartalom vizsgálata a tárolás során különböző típusú levélzöldségekben. Témavezető: Glingerné dr. Pankotai Mária főiskolai adjunktus, EFK Dietetikai Tanszék

Major Eszter Dietetikus szak, III. évfolyam : D (-) és L (+) tejsav mennyiségének alakulása különböző tejsavbaktérium kultúrával előállított fermentált tejkészítményekben. Témavezető: Varga Zsuzsa főiskolai adjunktus, EFK Dietetikai Tanszék

Hadadiné Mott Erika Diplomás ápoló szak, III. évfolyam : Orvosok és ápolók - Egy vagy két társadalom. Témavezető: dr. Vingender István főiskolai docens, EFK Társadalomegészségtani Intézet

Török Enikő Gyógytornász szak, III. évfolyam : Mozdulatművészeti foglalkozás alkalmazásának lehetősége integrált csoportban, értelmi sérült gyermek fejlesztésében. Témavezető: Friedrichné Nagy Andrea főiskolai tanársegéd, EFK Fizioterápiai Tanszék

2005-ös OTDK-n részt vesznek

Komsa Ildikó Dietetikus szak, III. évfolyam : A C-vitamin tartalom vizsgálata a tárolás során különböző típusú levélzöldségekben.

Hadadiné Mott Erika Diplomás ápoló szak, III. évfolyam : Orvosok és ápolók - Egy vagy két társadalom.

Varga Gyula Mentőtiszt szak, III. évfolyam : A hipertónia megítélése a mentőszolgálatnál, avagy a sürgősségi ellátás dilemmái.

Török Enikő Gyógytornász szak, III. évfolyam : Mozdulatművészeti foglalkozás alkalmazásának lehetősége integrált csoportban, értelmi sérült gyermek fejlesztésében.

 Halhatatlanok Díját kapták

Bakos Petra Diplomás ápoló szak, IV. évfolyam : Az ápoló szerepe a gyermekbántalmazás felismerésében és speciális feladatai a kezelés során. Témavezető: Rozsos Erzsébet főiskolai adjunktus, EFK Ápolástudományi és Egészségpedagógiai Intézet

Viola Mária Mentőtiszt szak, IV. évfolyam : Az agyhalál megállapítása és a donáció alakulása régiónkban. Témavezető: dr. Szakály Péter egyetemi tanársegéd, PTE ÁOK Sebészeti Klinika

Kerek Krisztina Közegészségügyi-járványügyi felügyelő szak, IV. évfolyam : A Lyme-kór Magyarországon. Témavezető: dr. Jurányi Róbert nyugalmazott főiskolai tanár, EFK Közegészségtani-Járványtani Intézet

Különdíjat kapott

Bakos Petra Diplomás ápoló szak, IV. évfolyam : Az ápoló szerepe a gyermekbántalmazás felismerésében és speciális feladatai a kezelés során.


Csellisták gyógytornász-górcső alatt

Nem szokatlan, hogy a Semmelweis Egyetem különböző karainak tudományos diákkörösei részt vesznek egymás munkájában, sőt már az is megtörtént, hogy az Egészségügyi Főiskolai Kar gyógytornász hallgatói helyezést kaptak a Testnevelési és Sporttudományi Kar tavalyi TDK konferenciáján.

Egy szerzőpáros, Hatvani Dorottya (jobb oldalon) és Hámori Zsófia (bal oldalon) harmadéves gyógytornász szakos hallgatók munkáját, „A hangszerjáték hatásai a mozgásszervrendszere művészek körében" című előadását a TF TDK fórumán harmadik hellyel díjazták tavaly. A témavezetőik két helyről adódtak: részint a TF-ről, ott Szilágyi Tibor tudományos munkatárs, a Biomechnikai Tanszékről, az Egészségügyi Főiskolai Karról pedig Kamuti Zsuzsa gyógytornász, főiskolai tanársegéd. A főiskolai kar idei TDK konferenciáján pedig szakmai nívódíjban részesítették a két gyógytornász hallgató dolgozatát. Az egyik szerzőtárssal, Hatvani Dorottyá-val ültem le beszélgetni. Tőle tudom, hogy a TF-en való megmérettetés előzetes erőpróbát jelentett számukra, a kutatást viszont ezután még tovább folytatták. Tehát a főiskolai kari február 26-27-i konferencián újabb eredményeket, tudományos konklúziókat tudtak ismertetni a hallgatósággal és a búvárkodás a témában még nem fejeződött be. A két hallgató zeneiskolában tanult, igaz nem csellistának készültek. Dóra zongorázott, Zsófi fuvolázott. Hobbiszinten mindketten ma is zenélnek. A TDK-dolgozat anyaga, vagyis az ötlet mégis innen eredt, hogy meg kellene vizsgálni a csellisták mozgatórendszerét, hiszen a hangszerjátéknál mind a törzs, mind a felső végtagok erősen igénybe vannak véve. Gondoljunk csak arra, hogy délelőtt, délután, vagy közvetlenül a fellépések előtt több órát gyakorolnak a csellisták, sőt egyik helyről a másikra - kézben - kell cipelniük a körülbelül tíz kilogrammos hangszert. A szerzőpáros azt vizsgálta, vajon a szervezet miként alkalmazkodik ehhez az erőteljes testi és szellemi igénybevételhez. Mennyire romlik a szervezet állapota a napi gyakorlások következtében? A tapasztalatgyűjtéshez huszonéves, fiatal művészeket kerestek fel. Az információkat személyesen vették fel az alanyokkal, 12 fiút és 12 leányt kérdeztek meg, akik ahhoz is hozzájárultak, hogy a főiskolai hallgatók - gyógytornász szempontból - megvizsgálják őket, vajon láthatók-e valamilyen elváltozások például a gerincen? Az már első látásra feltűnt, hogy az ifjú művészek közül mindnek helytelen a testtartása. Gyakori volt a nyak-, a derék-, illetve a hátfájdalom, néhány esetben előfordult discus hernia is. A TDK-sok a fiatal csellistáknál kifejezetten „csellóspecifikus" elváltozásokat nem tudtak kimutatni, ezek inkább az idősebb művészgenerációnál valószínűek. Sajnos, a hangszeres művészeknek nem oktatnak speciális gyógytornát. Ha például időben felhívnák a figyelmüket a munkájukkal kapcsolatos helytelen testtartásra, illetve az ebből eredő későbbi degeneratív elváltozásokra, akkor minden bizonnyal már menet közben befolyásolni tudnák ezeket. Ezáltal megkezdődhetne a prevenció is. A két harmadéves gyógytornász hallgató azt tervezi, hogy a felmérést kiterjesztik majd a 40 és a 60 év közötti csellista művészekre is.

Ilonka Mária


Dr Hordós Alajos

1930 - 2003

Január 14-én a Fiumei úti sírkert ravatalozójában búcsúztunk kedves kollégánktól. Az alábbi beszédet dr. Magyar Pál professzor mondta el.

Tisztelt Gyászoló Gyülekezet, Tisztelt Hozzátartozók! Búcsúzni jöttünk össze, búcsúzni Dr. Hordós Alajostól, a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának volt osztályvezető adjunktusától, Lajostól, Lajától, munkatársunktól, barátunktól. Az élet kegyetlen törvénye győzött megint, amivel munkánk során szinte mindennap találkozunk, de mégsem tudjuk elfogadni. Nem tudjuk elfogadni, hogy búcsúznunk kell régi kollégától, régi baráttól, hogy eltávozott, hogy elhagyott bennünket. Pedig milyen hűségesen itt volt velünk 47 éven át, még kimondani is sok, ez majd fél évszázad! Hordós Alajos nehéz időkben, 1956-ban kapta meg diplomáját a Budapesti Orvostudományi Egyetemen, és ez évben kezdett dolgozni a Tüdőklinikán. A klinika volt első és utolsó munkahelye. Ma az a nézet, hogy ez nem modern dolog, mert a munkahelyet, az életkörülményeket célszerű, kötelező gyakran váltogatni. Azonban Hordós Alajos és a hozzá hasonlók életeleme a hűség, hűség a munkahelyhez, hűség az orvosi eskühöz, hűség az eszméhez, hűség a hazához, hűség a családhoz - alapkérdés. Szerényen és csendben dolgozott közöttünk, velünk. Lelkiismeretes, körültekintő orvos volt, betegeit nagyon szerette és a betegek is ragaszkodtak hozzá. Magas szintű betegellátást követelt meg magától és a vele dolgozóktól is. Szerény, de határozott volt. Osztályvezetőként sok fiatal kolléga szakmai fejlődésében nagy szerepet játszott. Több klinika kérte fel konzíliumi feladatok ellátására. Szeretett oktatni és jól oktatott. Oktató munkáját kitüntetésekkel is jutalmazták, Miniszteri Dicséretet, Kiváló Oktató kitüntetést kapott 1973-ban és 1981-ben. Ki tudja megmondani, az ország vagy a világ melyik részében melyik tanítványa hányszor gondol és cselekszik Hordós Alajos nagyon is pontos, gyakorlati orvosi tanítása szerint? Oktató munkáját haláláig folytatta nagy tapasztalattal, bölcsességgel átszőtt fiatalos lelkesedéssel. Szerény, szolid, csendes, magába zárkózó volt, és mégis népszerű. Mindenkihez volt kedves szava, személyre szabott kérdése, és ha szükséges volt, mindig volt segítő ötlete, terve, cselekedete. Magam is többször kikértem véleményét fontos kérdésekben és tanácsai, meglátásai mindig hasznosnak bizonyultak. Az együtt eltöltött évtizedek alatt többünkkel szinte baráti kapcsolata volt. Határozott egyéniség volt, aki véleménye, elvei mellett mindig kitartott. Nem intrikált, nem ártott senkinek, az ellentétek elsimítására törekedett. Egyszerűen jó kolléga, jó ember volt. Tudjuk, hogy szerette az irodalmat, a színházat, a festészetet, általában a művészeteket. Tágabb és szűkebb családját példaszerűen féltőn óvta, gondozta. Zákányszéken végzett több éves tudományos felmérésben boldogan, nagy odaadással vett részt. Az itteni élményekről, barátságokról mindig szívesen mesélt. Tudományos munkásságát 21 közleménye fémjelzi. Szeretett élni, szerette a békességet, a nyugalmat, a tiszta dolgokat mindenben. Amiről többször beszélt, az az aggodalom volt, késői öröme, lánya jövőbeni életfeltételei miatt. Azt mondta mindig, hogy csak azt szeretné megélni, mikor gimnáziumba megy… Csak kicsivel többet adott meg Neki a sors, imádott lánya befejezte a gimnáziumot. Kedves Lajos! Ne aggódj, figyelemmel kísérjük sorsát, és ha kell, megpróbálunk segíteni neki. Szomorúan búcsúzunk Tőled, midőn végső utadra térsz. Mi, kollégáid, volt munkatársaid, a Pulmonológiai Klinika dolgozói őrizzük emlékedet. Nyugodjál békében.

 Dr. Magyar Pál


Távoktatási program gyógyszerészek számára

Az egészségügyben dolgozó szakemberek részére az egészségügyi miniszter 73/ 1999. (XII. 25.) EüM rendelete előírja, hogy az egészségügyben dolgozók folyamatos szakmai továbbképzésben kötelesek részt venni.

A kötelezően előírt, meghatározott számú kreditpont megszerzése számos megoldatlan kérdést vet föl. Az országban működő mintegy 2000 közforgalmú gyógyszertárban dolgozó gyógyszerészeknek munkahelyüket több napra - akár csak egy napra - elhagyni és drága továbbképzéseken részt venni komoly anyagi és időbeni megterhelést jelent.

Képzés egy életen át

A Magyar Gyógyszerész Kamara és az egyetemek gyógyszerész-tudományi karai együttműködésével a gyógyszerészek számára 2001-ben távoktatási szakmai programot hirdetett meg a Galenus Kiadó. A gyógyszerészek távoktatási programjának keretében minden hónapban megjelenik egy hivatalos kiadvány, amely 2- 3 továbbképző cikket tartalmaz. A szakcikkeket egyetemi oktatók s más felkért szakemberek írják. A szakmaiság így az egyetemektől elvárt és megszokott színvonalú. A cikkek áttanulmányozására fordított időt mindenki önállóan beoszthatja, mely után lehetővé válik a közleményekhez kapcsolódó tesztkérdések megoldása és határidőre való visszaküldése. A gyógyszerész karok és a szakmai kollégiumok javaslatára a bizottság minimum 70%-os találatarány esetén füzetenként 2 pont megadását tette hivatalossá. Így e távoktatási módszerrel lehetőség van évi 24 pont megszerzésére. Újdonság, hogy a távoktatási program az Interneten, a kiadó honlapjáról is elérhető, s a hallgatók választhatnak a nyomtatott és elektronikus forma között.

Gyógyszertári Practicum

A kiadó az egészségügyi szakdolgozók továbbképzését szervező és felügyelő Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézettel, a gyógyszertári asszisztensek szakmai képviseleteivel, illetve a Sopronban és Budapesten működő egészségügyi szakközépiskolákkal együttműködve „Gyógyszertári Practicum" néven 2001 szeptemberétől szintén távoktatási keretek között működő programot indított el. E módszerrel évi 40 kreditpont megszerzésére van lehetőség. A pontszám elérésének feltétele a 12 hónap füzeteinek áttanulmányozása, a tesztkérdések legalább 70%-ának helyes megválaszolása, valamint - az év közben előforduló kérdések alapján - tesztkérdéses záróvizsga sikeres letétele. A továbbképzés szakmai anyaga szintén elérhető a kiadó honlapjáról, s a tesztkérdések elektronikus úton való kitöltésére is van lehetőség.

 Sz. J.


A hallgatók munkavédelmi oktatása

A hallgatók munkavédelmi oktatásáról és annak dokumentálásáról karonként dékáni utasításban történik intézkedés. Az I. évfolyamos hallgatók részére tanévkezdés előtt elméleti munkavédelmi oktatást tartanak a Biztonságvédelmi Iroda szakemberei közreműködésével és filmvetítéssel. A külföldi hallgatók számára angol és német nyelven történik ugyanezen munkavédelmi oktatás. Az oktatás keretében az adott nyelven filmvetítés is kapcsolódik a témához.

A hallgatók az elméleti képzés során elsajátított ismereteket a gyakorlati foglalkozásokon alkalmazzák. A gyakorlati képzés keretén belül a gyakorlatvezető, oktató tartja meg a hallgatók számára a munkavédelmi oktatást, illetőleg gondoskodik annak dokumentálásáról. Ez vonatkozik minden évfolyam minden gyakorlatára. Az oktatás tematikáját az Általános Orvostudományi, Fogorvostudományi, valamint a Gyógyszerésztudományi Karokon dominánsan a gyakorlatvezető állítja össze, fókuszálva a szaktárggyal kapcsolatban manuálisan végzendő munka biztonságára. Nevezetesen: bonctermi, szövettani laboratóriumi gyakorlatokon, klinikai gyakorlatok keretén belül a szülészeti, belgyógyászati, sebészeti, fül-orr- gége, urológiai, bőrgyógyászati, és pulmonológiai gyakorlatok, valamint a radiológiai, diagnosztikai, izotópos eljárások, sugár-és onkoterápiás kezelések gyakorlati oktatása. A mikrobiológia, orvosi fizika és statisztika, szerves kémia, egészségügyi informatika tantárgyak gyakorlati oktatásánál a gyakorlati jegyzet tartalmazza azokat a munkavédelmi vonatkozású ismereteket, amelyek a gyakorlati, kísérleti munka, illetőleg a hallgatók egészségvédelme szempontjából különösen fontosak. Az ismeretek visszakérdezése a gyakorlatokon folyamatosan, és a féléves beszámolók kapcsán esetenként történik. A közegészségtan tantárgy keretében a hallgatók két féléves oktatási periódusban - integráltan a közegészségtan, foglalkozás-egészségtan, munka-egészségtan, foglalkozási-, és környezet-higiénés, valamint toxikológiai témakörönként - megismerkednek a biztonságtechnikai és munkaegészségügyi szakanyaggal. Az ismeretek, amelyek a Népegészségtan című, dr. Dési Illés által szerkesztett (Semmelweis Kiadó, Budapest, 2001.) tankönyvben találhatók, az előadásokon és a gyakorlatokon is megbeszélésre kerülnek. Az ismeretek visszakérdezésére a kollokviumon ill. a szigorlaton szintén integrált formában, a fent említett témakörökben kerül sor. Véleményem szerint a közegészségtani- járványtani diszciplína keretén belül történik a legrendezettebb formában a hallgatók munkavédelmi oktatása, ugyanis a tankönyvek által jól összefoglalt formában, részletes és használható ismereteket sajátítanak el a munkaegészségügy, munkaélettan, toxikológia és az ergonómia tárgyköreiből. Az Egészségügyi Főiskolai Karon az alapképzési szakokon tartott munkavédelmi oktatás a Munkavédelem és Tűzvédelem című tantárgy keretében 15 óra gyakorlattal történik. Gyakorlati jeggyel zárul és 1 kredit pont értékű. A Testnevelési és Sporttudományi Karon folyó oktatás során, a testnevelés-elmélet és módszertan tantárgy keretében, a III. évfolyamon kapnak a hallgatók munkavédelmi oktatást. A záróvizsgakérdések, ill. a kollokviumi és államvizsga tételei között szerepel a munkavédelmi ismeretek számonkérése. (folytatjuk)

Kornis György


Új Nephrológiai Osztály

Új Nephrológiai Osztály kezdte meg működését az I. Belgyógyászati Klinikán. Február 28-án az átadás kedves hangulatú háziünnepségét prof. dr. de Châtel Rudolf (képünkön) klinikaigazgató nyitotta meg, majd prof. dr. Acsády György dékánhelyettes és Neményi Péter, az osztály létrejöttét lehetővé tevő Fresenius Medical Care áruforgalmi igazgatója szólt a megjelentekhez. Az osztály a klinika épületének harmadik emeletén található. Kifogástalan minőségű, szép kivitelű, míves munka dicséri a készítő mesteremberek hozzáértését. Meg van vele elégedve Döbrei Ágota intézetvezető főnővér is. Bartos Júlia osztályvezető főnővér kissé fáradtan, de szemmel látható büszkeséggel és örömmel vezet körbe a birodalmán. Igen jól felszerelt osztály a miénk - mondja - s az újonnan belépett személyzet is jólképzett, ügyes, intelligens kolléganőkből áll. Az új osztály megkezdte működését, és rendelkezésére áll a betegeknek.

Fotó, szöveg: -kondor-

 


EGYETEMÜNK ÉPÜLETEI

Rökk Szilárd utca 13.

Egyetemünk legöregebb épülete, 1870-ben adták át rendeltetésének. Hosszú időre a méltán jóhírű Bábaképző Intézetnek adott otthont. Homályba vész az a nap, amikor egyetemi szolgálatba lépett, s a Gerontológiai Intézetet fogadta be falai közé. Ennek kiköltözése után - 1998-ban - megkezdődött a felújítása, mely a mai napig tat. A már megújult részben nyert elhelyezést a Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság és annak hét osztálya, s itt található lapunk szerkesztősége is.

Szöveg, fotó: Kondor Endre


Baráti Kör februári összejövetelén

Ha a hónap utolsó szerdája, akkor a Baráti Kör klubnapot tart a NET-ben. Meg is telt a Díszpáholya február 28-án. A megjelenteket prof. dr. Monos Emil üdvözölte, majd jó hírekkel szolgált a tagságnak. Ezek: - Prof. emeritus dr. Jellinek Harry tollából hamarosan napvilágot lát a Baráti Kör története. - Elkészült négy rövid visszaemlékezés az egyetemi évekről. - Molnár László levéltáros hathatós segítségével szépen fejlődik tartalmilag a Baráti Kör honlapja (www.baratikor.sote.hu). - Megalakulás előtt állnak a Baráti Kör külföldi csoportjai. Németországban dr. Szutrély Péter, a magyar orvosokat tömörítő Semmelweis Orvos Egyesület vezetője; az Egyesült Államokban pedig dr. Forbáth Péter az Amerikai-Magyar Orvosok Társaságának elnöke munkálkodik ezen. A klubnap második részében dr. Kapronczay Károly (képünkön), a Semmelweis Múzeum és Könyvtár főigazgatója tartott előadást a magyar-skandináv orvosi kapcsolatok történetéről. Az előadás igen érdekes területre vezette el a hallgatóságot. Alig kutatott terület ez, sorsa hasonlít a magyar-finnugor nyelvészeti kapcsolatok kutatásaihoz. Van orvosi vetülete, hála Johann Vogel (1635-1690) hamburgi orvosnak, aki hallei tanulmányai alatt figyelt fel magyar és észt diáktársainak hasonlóan dallamos beszédére. Megtanulta mindkét nyelvet, s megállapításai vetették meg az alapját a későbbi kutatásoknak. Ilyen és ehhez hasonló érdekességek szerepeltek az előadásban, természetesen - történészhez méltó módon - nevekkel, évszámokkal, forrásmunkákkal megfelelően dokumentáltan, bizonyítottan. A hallgatóságot megfogta ez a téma, ezt a felszólalók hosszú sora is bizonyította.

Fotó, szöveg: -kondor-


Biológiai fizika, mint a sejt és fejlődésbiológia új megközelítési módja

Előadó: Dr. Forgács Gábor egyetemi tanár (Elméleti és Biológiai, Fizikai Intézet, Missouri Egyetem, Columbia, Missouri, USA)

PhD kurzus helye: Semmelweis Egyetem, Budapest, ÁOK Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet, Budapest, Tűzoltó u. 58., Könyvtár (2 kredit pont)

Kontakt személy: Dr. Oláh Imre Telefon: 218-2101, fax: 215-3064, e-mail: olah@ana2.sote.hu

Időpont: április: 22., 23., 24., 25., 29., 30., május: 5., 6., 7., 8. - 15.30- 18.00 óráig

1., Biológia: Eukaryota sejt struktúrája: sejthártya, cytoskeleton, sejtosztódás, biológiai kötések, extracellularis matrix, sejtdifferenciálódás, genetikai szabályozás, morfogének, gerinces végtag képződés, biokémiai signál transzdukció, spermium felismerés.

2., Fizika: Osztódás geometriája, sejt és környezete közötti kapcsolat, szövetek, mint viscoelasztikus anyagok, differenciálódás fizikai konzekvenciái, fizika érvényesülése az alakformálódásban, diffuzió, oscilláció, és adhezió komplex rendszerekben, szignál terjedésének fizikai alapjai a szervezetben, intracelluláris jelzések mechanokémiai modeljei, folyadék dinamikája, ioncsere, membrán transzport.


Vissza