blank
blank

A Semmelweis Egyetem újságban megjelenő cikkek és fotók szerzői jogvédelem alá tartoznak. A magánfelhasználás körén kívül eső újraközlésük, weboldalon való megjelentetésük, bármilyen felhasználásuk jogszerűen csak a szerkesztőség engedélyével lehetséges: ujsag@bkt.sote.hu


Figyelem!
 

A legújabb számok (2008. szeptemberétől kezdve)

a Semmelweis Kiadó oldalán érhetőek el.

 

blank
     
blank

2008/8. szám
június 20.
se200808/200808.jpg

2008/7. szám
május 30.
se200807/200807.jpg

2008/6. szám
május 19.
se200803/200806.jpg

blank
blank
blank

2008/5. szám
április 14.
se200805/200805.jpg

2008/4. szám
április 2.
se200804/200804.jpg

2008/3. szám
március 15.
se200803/200803.jpg

blank
blank
blank

2008/2. szám
március 3.
se200802/200802.jpg

2008/1. szám
február 19.
se200801/200801.jpg

2007/14. szám
december 17.
se200714/200714.jpg

blank
blank

Médiaajánlat

Régebbi lapszámok:

Keresés:  Az újság internetes számaiban  A Web-en

Get a Search Engine For Your Web Site

blank

Új, rövid web-címünk: www.ujsag.sote.hu


logo4
Az Orvosegyetem és a TF-Fórum újságok jogutódja

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi-, Egészségtudományi-, Fogorvostudományi-, Gyógyszerésztudományi-, Testnevelési és Sporttudományi Kara hallgatóinak és közalkalmazottainak lapja

Megjelenik kéthetente

A szerkesztőbizottság elnöke és felelős kiadó:
Dr. Donáth Tibor professzor (Anatómiai-, Szövet-és Fejlődéstani Intézet, 1094 Bp., Tűzoltó u. 58.) Tel.: 215-6920/3645

Felelős szerkesztő: Tolnai Kata
Telefon: 06-20-825-9747.

Szerkesztőség: 1085 Bp., Rökk Szilárd u. 13. Tel./fax: 267-6166 (üzenetrögzítővel)
E-mail: ujsag@bkt.sote.hu

ISSN 1586-6904

A szerkesztőbizottság tagjai: dr. Voszka István (ÁOK), telefon: 4063, Plichta Anikó (EFK), telefon: 486-5910,
dr. Donáth Tibor (FOK), telefon: 3645, Bubenyák Máté (GYOK), telefon: 3073, Végh László (TF), telefon: 487-9215,
Kún Éva, telefon: 06-30-269-6302, Márton Emőke (DI), telefon: 5286,
dr. Szabóné Balogh Clarissza (KK), telefon: 5236, Kaszap Balázs, telefon: 3922, dr. Jákó Kinga (SMIF), telefon: 5247,
Kormos Andrea (GFI), telefon:5247

Címlapterv: Romvári János – Tördelés, web: Szeberényi Ferenc – Nyomdai munka: Bodon Attila
Full text internetes változat: http://www.ujsag.sote.hu, felelős: Dr. Altdorfer Károly