Semmelweis Egyetem honlap | Semmelweis Egyetem újság | 2004/13. szám | Előző cikk | Következő cikk
Semmelweis Egyetem · V. évfolyam 13. szám · 2004. november 15.
Semmelweis Ignác halhatatlan
Részletek az egyetem névadójának frissen avatott szobránál tartott ünnepi beszédből

„Az igazi tudós lámpást tart kezében, amellyel messze világítva mutatja az utat.” Sütő András idézetével kezdte szobor avató beszédét Tulassay Tivadar, az egyetem rektora. Mint mondta, régi adósságát törlesztette egyetemünk ezzel a szoborral, hiszen Stróbl Alajos 1906-ban állított egész alakos köztéri szobrán kívül nem volt Semmelweis-szobor Budapesten annak ellenére, hogy Semmelweis alakja és munkássága Európa szerte ismeretes.

Igaz, hogy Semmelweis 1818-ban a Habsburg Birodalom területén született, ám mindvégig magyar érzületű volt. Az akkori Kárpát-medence a különböző nemzetek olvasztótégelye volt, melynek népei igyekeztek megőrizni identitásukat. A nemzeti identitás kérdése napjainkban is időszerű az Európai Unióhoz való csatlakozással. Semmelweis e multikulturális közegben felnőve, öntudatlanul sajátította el az együttéléshez nélkülözhetetlen toleranciát. Napjainkban Magyarországon – bár nem tartozik a soknemzetiségű országok közé –, mégis hiányzik a tolerancia és az összefogás. Az azonos nyelvűek mintha nem egy nyelvet beszélnének. A tehetségek közül is sokan szinte elmenekülnek. Nem így Semmelweis, akit – annak ellenére, hogy Bécsben elismerést és professzori kinevezést kapott – a szíve visszahúzott hazájába. Sok kudarc és csalódás jutott neki osztályrészül, mind a munka, mind a magánélete terén, ám büszkén viselte, hittel és alázattal.

Múlt és jelen a jövőt hordozza

Az universitas szó egyetemet, egyetemességet jelent, s a tudás folytonosságát biztosítja. A felnövekvő generációra épül a nemzet jövője. Ez ad az egyetemistáknak rangot, de egyben felelősséget is jelent számukra. Annak a felelősségét, hogy tudással, önállósággal formálják a jövőt. Ahogyan Kós Károly mondta: „Folytatása akarok lenni apámnak, s munkám folytatása az ő munkájának.” Csak az olyan szolgálat adhat életünknek értelmet, amellyel az emberek felé fordulunk. Semmelweis így tett; küzdött az értelmetlen halál ellen és közben újat teremtett. Az egyetem is ilyen teremtő, alkotást generáló közeg, s mint ilyet, félteni, őrizni kell, miközben sajátja a hit és a bizalom. Hit a hivatásban, önmagunkban, tanárainkban, a jövőben és bizalom emberi kapcsolatainkban.

Ma már az anyák nem halnak meg gyermekágyi lázban, viszont a megfogant gyermekek nem mindegyike születik meg. A technika és a műszerek között elveszik az ember. A kommunikáció bár nem ismer határokat, de nem értjük egymást. A fogyasztás korlátlan, de feléljük javainkat. Az információ szabadságáról beszélünk, de hol marad eközben a tudás és a bölcsesség?

Semmelweis ma nem lenne boldog, ám igaz, saját korában is csupán az igazságról való meggyőződés boldogsága lehetett az övé, ami napjainkban számunkra is elérhető. Meg kell tanulnunk a túlélést, miközben folyton készen kell állni az állandó változásra.

Addig él az ember, amíg emlékeznek rá: Semmelweis Ignác halhatatlan!

 
Semmelweis Egyetem honlap | Semmelweis Egyetem újság | 2004/13. szám | Előző cikk | Következő cikk